SINIFIMIZ HAKKINDA

Minik kozalar 4-5 yaş arasındaki çocukların her ,alandaki gelişimlerini destekleyerek , öğrenme ortamlarını hazırlayarak , sevgi dolu yaklaşımla , şefkat ve güven ortamında oynayarak , eğlenerek , yaparak ve yaşayarak öğrenirken tüm gereksinimlerinin karşılanmasını ve mutlu olmalarını misyon edinmiş bir okul öncesi Eğitim Kurumudur. Siz velilerle birlikte ülkemizi ve dünyamızı daha güzel kılabiliriz. Bunu yaparken doğru bir eğitimle nitelikli bir gelecek hazırlayabiliriz.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ :

Çocukların okul öncesi eğitim  kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal , motor , bilimsel ,dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. 

DRAMA

Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin oyunlarda , gözlemledikleri yeteneklerini , üreticiliklerini , gözlem ve araştırma yeteneklerini geliştirmeyi ve bunu kontrollü bir şekilde eğitim hayatına aktarmayı amaçlayarak bütün yaş gruplarına drama eğitimi vermektedir .

İNGİLİZCE

Yabancı dilin erken yaşlarda öğrenilmeye başlanması çocuğun diğer bilişsel gelişim alanlarında da üstün başarı göstermesini sağlar . İngilize branş dersleriyle çocuklarımız eğlenerek , oynayarak , yaşayarak ikinci dili öğrenmeye başlar.

JİMNASTİK

Haftada iki gün bütün öğrencilerimize jimnastik dersi verilerek fiziksel olarak zinde kalmaları sağlanmaktadır.

MÜZİK

Çocuğun ritmik duygusunu geliştirmeyi hedefleyen çeşitli müzik aletleri eşliğinde ses çalışmaları yaparak müzik eğitimi gerçekleştirilir

RESİM

Resim çocuğun yaşadıklarını , duygu ve düşüncelerini , korkularını en rahat ifade ettiği yoldur. Böylece öğrencilerimizin hem psikolojik durumlarını takip edip hem de onların yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

SANTRAÇ

Çocuklarımıza öğretmenlerimiz tarafından santraç eğitiminin temel aşaması verilir .