Elazığ Anaokulu Eğitim

Elazığ Anaokulu Eğitim

Elazığ Anaokulu Eğitim


TOMURCUK KREŞ VE ANAOKULU 2 YAŞ GRUBU

Elazığ Anaokulu Eğitim Bireylerin sağlıklı kişilik gelişimi, ilgi ve yeteneklerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi, kendine yetebilen ve topluma faydalı bir birey olabilmeleri gibi konularda erken çocukluk dönemi deneyimlerinin önemli etkisi vardır. Bu kritik dönemde çocukların gelişimlerinin takibi ve desteklenmesi kuşkusuz; çocuğu tanımak, gelişim dönemlerine ait özellikleri bilmek ve bu doğrultuda çocuğu gözlemlemekten geçer. Yine de bilinmelidir ki aynı yaş grubu çocuklar arasında bireysel farklılıklar gösterebilir. Bu durumda da kurumumuzun amacı çocuklarımıza uygun şartlar ve koşullar altında hem eğitim alanında hem de güvenli bir ortam oluşturmaktır.

FİZİKSEL/MOTOR GELİŞİM

Motor gelişim alanı, doğum öncesi dönemde başlayarak hayat boyu devam eden ve bireyin hareket ile ilgili beceri ve davranışlarındaki değişim ve gelişimi ifade eder. İnce motor(küçük kas) gelişim alanı; kavrama, tutma, sıkma gibi el ve ayak hareketlerini içerirken kaba motor(büyük kas) gelişim alanı; emekleme, yürüme, koşma, zıplama gibi vücudun genel hareketlerini içerir. Motor gelişim alanındaki beceriler, bebeğin fiziksel olarak büyümesi ve olgunlaşmasıyla ilişkili olarak kazanılmaktadır. Elazığ Anaokulu Eğitim

2-3 yaş aralığında çocuk, düşünce dünyasındaki gelişmelerle birlikte zihinsel semboller oluşturmaya başlar. Bu yaş grubundaki bir çocuğun konuşmaya başlamış olması beklenir. Ancak gelişimin bireye özgülüğü, mizaç farklılıkları ve karakteristik özellikler sebebiyle konuşma becerisi her çocukta farklı derecelerde ve farklı biçimlerde gözlenebilir.Elazığ Anaokulu Eğitim

BİLİŞSEL GELİŞİM

2 yaşındaki çocuğun dikkat süresi belirgin ölçüde uzar. Dikkat süresinin artmasıyla beraber algı, bellek, sembol ve kavram arası ilişki kurma, taklit, akıl yürütme, problem çözme ve yaratıcılık gibi kabiliyetleri de gelişme gösterir. Öğrendiği her yeni sembolün zihninde kavramsal bir karşılığı oluşur. Bilgiyi veya deneyimi zihnine kaydeden çocuk, ihtiyaç duyduğunda kaydettiği bilgiyi yeniden kullanabilir hale gelir. Ancak gelişimin bireye özgülüğü, mizaç farklılıkları ve karakteristik özellikler sebebiyle bu özellikler her çocukta farklı derecelerde ve farklı biçimlerde gözlenebilir.

DİL GELİŞİMİ

Konuşması ve kendini ifade etmesi için ona zaman tanıyın ve cesaretlendirin. Örneğin işaret ettiğinde hemen anlamak yerine bırakın size anlatmaya çalışsın. 2-3 yaş grubunda çocuklarla bol bol konuşmak, birlikte kitapları incelemek, oyun oynarken gezerken ne yaptığınız hakkında anlaşılır bir şekilde anlatılmalı ve dil gelişimi desteklemek amaçlı şarkılar ve tekerlemeler söylenmelidir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Bebekler sosyal bir çevrenin içine doğarlar ve yaşamın ilk anından itibaren doğrudan veya dolaylı bir şekilde çevresiyle etkileşime girme ve sosyalleşme girişimlerinde bulunurlar. Sosyal-duygusal gelişim belli bir rutinde gerçekleşmez, iniş ve çıkışlar gösterebilir.2-3 yaş aralığı, gelişimin kriz dönemlerinden biri olarak tanımlanır. Bebeklik döneminden çıkan çocuk kendini birey olarak kabul ettirme sürecinde dengesiz tavırlar sergilerken, kararsız ve olumsuz bir tutum içine girebilir. İnatçılık, öfke nöbetleri, her şeye hayır deme gibi davranış kalıplarıyla kendini gösteren bu kriz dönemi, oldukça normal ve olağandır. Bu yaş aralığında bağımsızlık ihtiyacı hisseden çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi de bu doğrultuda ilerler.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Çocuğa öz bakım becerileri kazandırmak önemlidir; bu onun kendine güvenen ve yeten bir birey olmasını, farklı sosyal ortamlarda gerektiği şekilde davranmasını sağlar. 2-3 yaş grubu çocuklara tuvalet eğitimi, kendi başına yemek yeme alışkanlığı kazandırmak, temizlik alışkanlığı kazandırmak, Kıyafet giyme çıkarma alışkanlığı kazandırmak ön plandadır. Bu alışkanlıkları kazandırma sürecinde sabırlı ve şefkatli olmak gerekir. Bu dönemde  çocuğunuzun kendine yeten ve sorumlu bir birey olmasını sağlamak için iyi bir rol model ve sabırlı bir rehber olmamız gerekiyor.

Elazığın en kaliteli gündüz bakım evi Tomurcuk kreş İletişime Geçin Whatsaap Lİnk Elazığ Anaokulu Eğitim

Yoruma Kapalı